Kuoronjohtaja

Ota yhteyttä: katriina.mathlin@kpkonsa.fi

Katriina Mathlin

Kokkolan Nuorisokuoroa johtaa kokkolalaislähtöinen laulaja ja musiikinopettaja Katriina Mathlin (FM), joka valittiin tehtäväänsä keväällä 2018. Hän toimii varhaisiän musiikinopettajana Keski-Pohjanmaan konservatoriossa ja Kokkolan Naislaulajien varajohtajana. Katriina valmistui musiikinopettajaksi Jyväskylän yliopistosta, jossa hän erikoistui kuoronjohtoon ja lauluun. Sivuaineenaan hän on tehnyt myös draamakasvatuksen kandidaatin tutkinnon. Muusikoksi hän valmistui Jyväskylän ammattiopistosta pääaineenaan laulu.

Katriina on Kokkolan Nuorisokuoron kasvatti, ja kymmenen vuotta nuorisokuorolaisena jätti hänen elämässään lähtemättömän jäljen sekä muusikkouteen, pedagogiikkaan että ystäväpiiriin. Halu musiikin ammattilaisuuteen kumpusi nimenomaan hyvistä kuorokokemuksista. Opiskeluaikanaan hän toimi läheisessä yhteistyössä kuoroguru Sanna Salmisen kanssa toimiessaan Vox Aurean äänenmuodostajana sekä Jyväskylän yliopiston henkilökuntakuoron johtajana.

Katriinan pedagogiset kulmakivet

Hyväksyntä. Yhteisöllisyys. Merkityksellisyys. Vuorovaikutus. Turvallisuus. Kokeminen.

”Taidekasvatus ei ole ainoastaan esteettistä kasvatusta, vaan sen tärkein anti kasvatukselle on uusien näköalojen ja vaihtoehtojen tarjoaminen ymmärrykselle, ajattelulle, tunteille ja arvoille.” (Heikkinen 2004)


Katriinan kuoro-CV

  • Kokkolan Nuorisokuoron johtaja 2018–
  • Kokkolan Naislaulajien varajohtaja 2020–
  • Musiikkikasvatus (FM), sivuaineena draamakasvatus, erikoistumisopinnot kuoronjohtoon ja lauluun
  • Maisterintutkielma: ”Ei se ole vaan laulua” – kuorolaisten kokemuksia Jyväskylän musiikkiluokkien A-kuoron vaikutuksista
  • Kandidaatintutkielma: Muutakin kuin musiikkiteatteria – musiikkikasvatuksen oppisisältöjä draamakasvatusta hyödyntäen
  • Draamakasvatuksen opinnäyte: Äänenkäyttö draamassa – ajatuksia äänestä ja sen opettamisesta
  • Vox Aurean äänenmuodostaja 2015–2018
  • Jyväskylän yliopiston henkilökuntakuoron johtaja 2015–2018
  • Muusikon ammattiopinnot, pääaine laulu
  • Kokkolan Nuorisokuoron laulaja 2001–2011 :)